elmia husvagnsbranschens riksförbund

Elmiamässan ”Husvagn Husbil” arrangeras 2019
den 11-15 september.

gone camping husvagnsbranschens riksförbund

HRF och SCR samproducerar
TV-programmet ”Gone Camping” för webben och på TV8.

scr husvagnsbranschens riksförbund

Branschorganisation för
Sveriges camping-
och stugföretagare.

scr husvagnsbranschens riksförbund

Samarbetet för att göra
Sverige till Europas
bästa husbilsdestination.

Samgåendet mellan Nordic Camping & Resort och First Camp klart

Efter att Konkurrensverket godkänt affären är nu samgåendet mellan den skandinaviska campingbranschens två ledande aktörer, Nordic Camping & Resort och First Camp, klart. Den nya koncernen får 700 anställda och 40 destinationer i Sverige och Danmark. Den 21...

99 913

Så många husbilar fanns det i Sverige vid senaste årsskiftet, enligt färska uppgifter från Statistiska Centralbyrån (SCB). Detta är 7 441 fler än året dessförinnan, och gör att husbilstätheten ökat från 92 till 98 husbilar per 10 000 invånare. Antalet inregistrerade...

Stulen husbil

Mellan måndagen den 25 februari och onsdagen den 27 februari 2019, stals en silvermetallicfärgad Pössl av årsmodell 2014 med registreringsnummer EPY698 på en allmän parkeringsplats nära Mälarvyn, Sandudden, Ekerö. Läs mer här.

Snart dags för ”Gone Camping”

Lördag 16 mars är det premiärdags för den nya säsongen av rese- och inspirationsprogrammet "Gone Camping". Platsen är som vanligt TV8, och tidpunkten är klockan 18.30. Hela året kan du dessutom njuta av reportgen, och mycket annat, på webben.  

HRF börjar ”Husbilskampen”

Övergången till den nya bränsledeklarationsnormen – WLTP – innebär en risk för att nya husbilar kommer att få en ännu högre fordonsskatt än de bilar som säljs idag. HRF har därför påbörjat en opinionskampanj för en rättvisare fordonsbeskattning av husbilar. Enligt HRF...

Bedrägeri i samband med förmedling av husbil

I oktober månad 2018 hämtas en husbil för försäljning/ förmedling, av ett bilföretag i Arlöv utanför Malmö. I december månad 2018 framkommer att bilen kan vara såld dock har inget ägarbyte gjorts eller några pengar redovisats. Bilens ägare har gjort polisanmälan och...

Fler teknikerutbildningar

Ännu har inte den första kullen husbils- och husvagnstekniker utexaminerats (http://husvagnsbranschen.se/2019/02/07/forsta-kullen-husbils-och-husvagnstekniker-snart-klar/), och redan börjar det dyka upp information om att liknande kurser kommer att anordnas på fler...

Stulen husvagn

Någon gång mellan torsdagen den 31 januari och lördagen den 2 februari 2019, sannolikt under fredagsdygnet, stals en Kabe Safir ETDL KS, på Rörviks camping vid Hjälmaren, strax norr om Vingåker. Läs mer här.

Första kullen husbils- och husvagnstekniker snart klar

Husbils- och husvagnsbranschen har ett skriande behov av kvalificerade tekniker. Därför startades landets första skräddarsydda utbildning för detta ändamål av Yrkeshögskolan i Falkenberg. Till sommaren är första kullen flygfärdig och de är hett efterlängtade. Det hela...

Nu ska verkstäderna certifieras

Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF) har tillsammans med Husvagnsbranschens Riksförbund (HRF) tagit fram en certifiering för husbils- och husvagnsverkstäder. Utgångspunkten är en certifiering för bilverkstäder som infördes 2017. Nu är det alltså husbils- och...

Arkiv

Nu startar vi Husbilskampen för rättvisare beskattning!

Den nya nationella beskattningsmodellen av husbilar slår hårt mot husbilsägare och hotar svensk husbilsindustri och husbilshandel. Den kan även vara ett hot mot svensk besöksnäring när husbilscamparna väljer att ställa av sina fordon.

Det menar HRF, Husvagnsbranschens Riksförbund, som nu startar ett upprop i en omfattande kampanj ”Husbilskampen” för att få till en rättvisare beskattning av husbilar.

Konsekvenserna av den nya, nationella beräkningsmodellen för beskattning av husbilar, personbil klass II, väcker stor oro i husbilsbranschen. Med vår kampanj hoppas vi få till en dialog med beredande myndigheter och lagstiftande politiker för att de ska upptäcka det orimliga i att, skattemässigt som Skatteverket gör på Finansdepartementets uppdrag, jämställa CO2-utsläpp från en husbil som i snitt körs drygt 600 mil om året med en tung lastbil som körs 10 000-tals mil varje år.

Beräkningsmodellen för fordonsbeskattningsuttag är utarbetad efter underlag för CO2-deklaration enligt ”skälig grund”.

Dock är beräkningsmodellen oskälig sett till husbilens särart som fordon. Implementeringen av WLTP-körcykeln för en husbils CO2-deklaration, skapar enligt HRF:s mening ett ännu mer oproportionerligt och oskäligt skatteuttag.  

Vårt krav är därför att gällande beskattningsmodell ska ta hänsyn till husbilens särart som fordon! 

Den nationella tolkning där Finansdepartementet ålagt Skatteverket att beräkna skatteuttaget för husbilar, personbil klass II, är gällande från och med första september 2019. Införs modellen enligt nuvarande förslag innebär det en skattehöjning med 10 000-tals kronor utöver bonus-malus för nyregistrerade husbilar.

Enligt HRF är höjningen djupt olycklig för dels konsumenterna som köper en ny husbil i Sverige, dels för landets husbilsindustri inklusive tillverkare av husbilar och andra husbilsliknande fordon.

Från HRF:s sida står vi självklart bakom det nationella arbetet med att reducera CO2-utsläpp och beroendet av fossila bränslen. Vi är också införstådda med vilka styrmedel som finns. Däremot kan det inte vara eftersträvansvärt ur skatte- och näringspolitiskt perspektiv att det beskattningsmässigt i form av utebliven moms blir fördelaktigare att importera en lätt begagnad husbil, jämfört med att köpa en ny husbil på hemmaplan.

Även om frågan är komplicerad måste beslutsfattarna dra en gräns för vad som är skäligt eller ej sett till beskattning av husbilar, och konsekvenserna av densamme.

Vår uppmaning till lagstiftarna, Finansdepartementet och Skatteverket är därför: Tänk om och ta lärdom av EU:s deklaration att skatteuttag inte ska påverkas av bytet av beräkningsmodell!

Juridiskt och sett till definition är husbilen ett specialfordon som klassas och typgodkänns enligt speciella lagar och regler. Dessa innebär att husbilen inte är byggd för persontransport utan är ett specialfordon permanent ombyggt med levnadsutrymme.

Det är komplicerat att beräkna CO2 för en husbil då den består av ett basfordon som försetts med en påbyggnad vars fysiska prestanda varierar från modell till modell. I vissa fall är basfordonet endast ett rullande chassi. I dagsläget finns det ingen tillverkare av basfordon som kan uppge någon CO2-deklaration för en husbil.

Sammantaget har detta inneburit att beräkningsmodeller för skatt har blivit schablonmässiga. Även om detta är förståeligt är förslaget till beskattning av husbilar djupt missvisande och kommer att leda till djupgående konsekvenser för husbilen i Sverige.

HRF:s krav är därför att Skatteverket tillsammans med Transportstyrelsen ges i uppdrag av Finansdepartementet att revidera dagens beräkningsmodell till att motsvara faktiska omständigheter – det vill säga att en husbil i genomsnitt körs 688 mil per år (enligt TRAFA) samt att Finansdepartementet anpassar lagstiftningen för fordonsbeskattning av personbil klass II utifrån dessa omständigheter. 

Tomas Haglund

Ordförande, Husvagnsbranschens Riksförbund (HRF) 

 


Tomas Haglund
Ordförande, Husvagnsbranschens Riksförbund (HRF)

Vill du veta mer om camping i Sverige?

Camping.se

Prenumerera på HRF´s nyhetsbrev

Önskar du direktprenumerera på HRF´s nyhetsbrev, så kan du anmäla dig med din e-postadress.
Klicka på knappen här nedan och fyll i formuläret.