Många har undrat hur det gått med regeringens så kallade Bonu-Malus-förslag som översändes till Lagrådet i våras.
Att googla har inte gett någon information, men efter kontakt med Finansdepartementet kan HRF nu meddela följande:

Förlaget ingick som en liten del (27 sidor) i den 3 906 sidor tjocka budgetpropositionen för 2018. Eftersom budgetpropositionen i sin helhet antogs den 22 november i fjol, innebär det att bonus-malus-systemet träder i kraft den 1 juli 2018.

Den definitiva skrivningen hittar du här.