När februari månad är till ända, kan vi konstatera att det inte bara är i Sverige som antalet nyregistrerade husbilar växer starkt (+ 42 %).

I Finland är tillväxten nära nog lika stark (+ 41 %), och i Norge ligger den på otroliga 71 %.

Från Danmark, där branschorganisationen inte längre är medlem i ECF, har det inte på många år inte kommit någon information.