Sedan 15 mars har de danska myndigheterna höjt den högsta tillåtna hastighet för husbilar med en totalvikt från 3 501 kg t.o.m. 7 500 kg.

På motorvägar får dessa husbilar numera köra som högst 100 km/h, och på övriga vägar högst 80 km/h.

Villkoren för detta är dock delvis snåriga, och skiljer för danska och utländska husbilar.

Information om de nya reglerna hittar du här.