Husbils- och husvagnsbranschen har ett skriande behov av kvalificerade tekniker. Därför startades landets första skräddarsydda utbildning för detta ändamål av Yrkeshögskolan i Falkenberg. Till sommaren är första kullen flygfärdig och de är hett efterlängtade.

Det hela startade egentligen med att Kent Gunnarsson, som är utbildningsledare på Yrkeshögskolan i Falkenberg, köpte en husbil. Varje gång den skulle in på verkstan var det långa väntetider även för den allra enklaste åtgärd, vilket han blev allt mer frustrerad över.

– Verkstäderna hade ständigt ont om folk, de kunde inte få tag på personal med rätt kompetens, berättar Kent Gunnarsson.

Då fick han idén att starta en utbildning till husbils- och husvagnstekniker. Branschen blev eld och lågor för idén, vilket fick stor betydelse för möjligheterna att starta utbildningen. För att få driva en YH-utbildning krävs nämligen att branschföretagen garanterar att det finns ett behov, att de är med och tar fram innehållet i utbildningen samt att de ordnar praktikplatser, så kallad LIA (Lärande I Arbete), för eleverna.

En av eleverna i den första klassen, som nu går ut i juni, heter Patrik Lundmark. Han har bland annat jobbat som fastighetsförvaltare, har husbil själv och valde att sadla om mitt i livet.

– Utbildningen är väldigt intressant och bra. Vi får mycket information direkt från leverantörerna till husbilar och husvagnar, sådant som ofta saknas ute på verkstäderna, kommenterar Patrik Lundmark.

– Alla mina förväntningar har uppfyllts på denna utbildning och framtiden ser väldigt ljus ut. Hoppas många fler kommer att söka, säger han.

En ny klass börjar i september 2019 och går ut i juni 2020. Ansökningarna till den bör vara inne innan 19 april. Därefter måste nya medel sökas, men klart är att behoven inte blir mindre framöver. Detta skriver branschföreningen under på med besked.

– Vi beräknar rekryteringsbehovet till 6 400 tekniker under de närmaste fem-sex åren, säger Bo Ericsson, vd på SFVF (Sveriges Fordonsverkstäders Förening).

– Nu håller jag på med en ansökan för att få bedriva utbildningen fyra-fem år till, säger Kent Gunnarsson.

Från vänster Patrik Lundmark, Daniel Divert och Zandra Sundgren går den första YH-utbildningen till husvagns- och husbilstekniker.

 

 

Fakta om utbildningen Husbils- och husvagnstekniker i Falkenberg

  • Den är på 205 YH-poäng, vilket motsvarar ungefär ett års studier.
  • Den är på heltid och studiemedelsberättigad.
  • En stor del av utbildningen sker som LIA (Lärande I Arbete).
  • I utbildningen ingår bland annat miljö, kvalitet, chassi, värme och kyla, arbetsledning, elkunskap, företagsekonomi, montage och demontering, sandwichkonstruktion, täthets- och gaskontroll.