Övergången till den nya bränsledeklarationsnormen – WLTP – innebär en risk för att nya husbilar kommer att få en ännu högre fordonsskatt än de bilar som säljs idag.

HRF har därför påbörjat en opinionskampanj för en rättvisare fordonsbeskattning av husbilar. Enligt HRF är den nya beräkningsmodellen för fordonsbeskattning från och med 1 september 2019 både oproportionell och oskälig. Detta speciellt när en husbil (personbil klass II), som i snitt körs drygt 600 mil per år – något förenklat – jämställs med en tung lastbil som rullar 10 000-tals mil per år och har avsevärt större CO2-utsläpp än den lilla husbilen.

Opinionskampanjen, som är döpt till ”Husbilskampen”, vänder sig i första hand till lagstiftare och myndigheter. Startskottet går den 11 mars då bland annat ett stort antal politiker är inbjudna till ett möte med företrädare för branschen.

Kampanjens egen hemsida hittar du här.