OM HRF

Husvagnsbranschens Riksförbund

HRF – Husvagnsbranschens Riksförbund – är den samlande organisationen för företag med svensk anknytning till mobilt boende. Förbundet organiserar såväl tillverkare och importörer av husvagnar och husbilar som tillbehörs- och serviceföretag. Samtliga ledande företag inom området är idag medlemmar.

Gemensamma intressen
Förbundet, som internationellt går under namnet Swedish Caravan Trade Association och är medlem av European Caravan Federation (ECF), verkar bland annat för att utveckla sunda affärsprinciper i branschen till gagn för både näringsidkare och konsumenter. Förbundet arbetar också för att tillvarata branschens och campingutövarnas intressen gentemot myndigheter och andra organisationer. Att på olika sätt marknadsföra det mobila boendet som idé, är också en av förbundets uppgifter.

HRF för din trygghet
För att göra HRF-anslutna företag till en trygg affärspartner för enskilda ägare/köpare av husvagnar och husbilar ställer HRF höga krav på sina medlemmar både ifråga om etik, arbetssätt och företagsstruktur.

om hrf