STYRELSE

HRF - Husvagnsbranschens Riksförbund

 

STYRELSE

HRF:s verksamhet leds av en styrelse bestående av sju ledamöter, som representerar samtliga medlemsslag, samt en ordförande och upp till fem suppleanter.
Styrelseledamöter och suppleanter väljs vid årsmötet för en mandattid på två år, på ett sådant sätt att halva antalet ledamöter ny- eller omväljs vid varje årsmöte.
Ordförande väljs på ett år.

Ärenden och projekt kan även läggas ut på kommittéer med specialkompetens inom sitt område.

Styrelsen består för verksamhetsåret 2016 – 2017 av:

Ordförande 
Haglund, Tomas – Alde International System AB

Ledamöter
Bergenholtz, Hans – Al-Ko Kober AB
Bergholm, Lars – Bergholm Jonsson Holding AB
Svensson, Mats – Hobby Caravan Sverige AB
Ekström, Alf – Kabe Husvagnar Produktion AB
Tidqvist, Jons – Kama Fritid AB
Lodén, Per – Kurts Husvagnar AB
Ekström, Tony – SoliferPolar AB

Suppleanter
Blomqvist, Peter – Adria Caravan AB
Engstrand, Aner – Caravan Trailer AB
Karlsson, Jonas – Forsbergs Fritidscenter AB

Adjungerade
Blomqvist, Mikael – Kabe Husvagnar Prod. AB

Kansli / sekreterare
Paulsson, Lars Erik – Husvagns-Konsult

styrelse husvagnsbranschens riksförbund