Efter att Isabellas tidigare vd, Lars Bilde, i november valde att lämna företaget har ekonomichefen Helle Lund svarat för den dagliga ledningen.

Nu har emellertid en nu vd utsetts, nämligen Morten Kjeldsen som under 17 års tid haft en rad ledande positioner inom företagat.

– Vi är glada att kunna fortsätta den utveckling som pågått under en rad år med en av ”våra egna”, säger styrelseordföranden Peder Odgaard, och med Morten och Helle har vi skapat en stark ledningsgrupp.

Isabella, som har sitt huvudkontor i Vejle, grundades för 61 år sedan av Søren Odgaard, och sysselsätter idag ca 300 personer i Danmark, England, Tyskland, Nederländerna, Norge och Polen.

Morten Kjeldsen, ny vd för Isabella.

Morten Kjeldsen, ny vd för Isabella.