Kabe Försäljnings AB har, enligt flera media överlåtit den rörelse som omfattar försäljning av husvagnar och husbilar till konsument till Holmgrens Bil i Småland AB.

I såväl det köpande bolaget liksom i dess moderbolag är Benny Holmgren styrelseledamot. Benny Holmgren är tillika styrelseledamot i Kabe Group AB.

”Styrelsen har vid sin behandling av ärendet konstaterat att omfattningen av överlåtelsen liksom avtalet i övrigt är av den art och omfattning att något beslut ej erfordras av bolagsstämma i Kabe Group AB”, heter det.