Så många husbilar fanns det i Sverige vid senaste årsskiftet, enligt färska uppgifter från Statistiska Centralbyrån (SCB). Detta är 7 441 fler än året dessförinnan, och gör att husbilstätheten ökat från 92 till 98 husbilar per 10 000 invånare.

Antalet inregistrerade husvagnar var vid årsskiftet 285 260 (förra året 284 458) vilket betyder 279 (282) husvagnar per 10 000 invånare.