Efter att Konkurrensverket godkänt affären är nu samgåendet mellan den skandinaviska campingbranschens två ledande aktörer, Nordic Camping & Resort och First Camp, klart. Den nya koncernen får 700 anställda och 40 destinationer i Sverige och Danmark.

Den 21 januari 2019 offentliggjordes att Nordic Camping & Resort och First Camp går samman. Affären har sedan dess prövats av Konkurrensverket som nu godkänt samgåendet och affären kunde därmed formellt äga rum den 7 mars. Samgåendet möjliggör ännu större investeringar för att förbättra gästernas upplevelser och företagens konkurrenskraft.

Vi är väldigt glada över att affären är formellt klar och lägger nu i gasen för att bygga en campingkoncern i världsklass. Denna affär är helt rätt för båda bolag, våra medarbetare och branschen men framförallt för våra gäster”, säger Johan Söör som blir VD för den nybildade koncernen.

I koncernen kommer varumärkena Nordic Camping & Resort respektive First Camp att verka som dotterbolag, med samordnade aktiviteter inom bland annat marknadsföring, IT och inköp. Unni Åström kvarstår som VD för First Camp.