Svebio är en kommersiell miljöorganisation för företag och privatpersoner. Svebio är starkt grundade i sina värderingar, och man tror på förnybar energi, företagande och fri marknadsekonomi.

Svebio är en intresseorganisation och lobbyister men man påstår att man inte talar i egen sak. Man talar nämligen alltid för generella styrmedel som gynnar alla miljövänliga energislag lika mycket liksom det gynnar energieffektivisering. Svebio är positiva till teknisk utveckling, men har synpunkter på politiska förslag som ensidigt gynnar en viss teknik eller energiproduktion trots att denna varken har bättre miljöprestanda eller ekonomi än andra lösningar.

Nu har mSvebio – i sin blogg – uppmärksammat den orättvisa beskattningen av husbilar, och blogginlägget kan du läsa här.