Volvo garanterar att företagets bilar kan drivas med HVO100, ett rent miljöbränsle med mycket låg klimatpåverkan. Ford släpper en ny flexifuelbil som kan drivas med E85. Båda bilarna missgynnas i bonus-malus och beläggs med högre skatt än jämförbara bilar med sämre klimatprestanda.

– Det är hög tid att utvärdera och ompröva bonus-malus. Om systemet inte kan ändras så att det rättvist belönar alla klimatvänliga fordon är det lika bra att avveckla bonus-malus, säger Gustav Melin, vd i Svebio, Svenska Bioenergiföreningen i ett pressmeddelande.

– Så här kan vi inte ha det. Ett styrmedel utan logik kommer att tappa allmänhetens förtroende. Det är bättre att styra utifrån verkligen klimatnytta, och det sker bäst genom att styra via utsläppen av fossil koldioxid. Det gör man bäst genom beskattningen av bränslen.

Läs mer här.