Nu har även Näringslivssamverkan i Kristinehamn (Närsam) ansökt om att – tillsammans med företag från Mellerud, Karlstad, Kristinehamn, Örebro, Eskilstuna och Enköping – få starta en yrkeshögskoleutbildning som husbilstekniker i Kristinehamn.

I januari 2020 beräknar man att ett besked huruvida man får fullfölja utbildningsplanerna som planerat.

För mer information, kontakta näringslivsutvecklare Maria Springfeldt, 0550-858 68.