Tidigare i år presenterade Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF) och Husvagnsbranschens Riksförbund (HRF) en certifiering för husbils- och husvagnsverkstäder som de tagit fram tillsammans. Nu närmar sig 2020, och det andra steget i Certifierad HRF Verkstad.

Upprinnelsen till satsningen baserar sig på Godkänd Bilverkstad som infördes 2017, och lanserades på den svenska marknaden för att säkerställa kvaliteten på bilreparationer.

– Sedan blev styrelsen i HRF intresserade och undrade hur det såg ut hos dem. Och det var lite blandat kan man säga, berättar Bo Ericsson, VD för SFVF.

– Vi satte hos ned tillsammans med styrelsen och kom med förslag. Bland annat gällande miljö- och kvalitetsstämpel.

Nästa steg väntar
Det första steget var att uppfylla de elementära kraven och fokusera på det åtgärder som verkstäderna redan var tvingade till enligt lagstiftningen. 2020 tas nästa steg i Certifierad HRF Verkstad.

– Då införs mer av de mjuka värdena, säger Ericsson.

Det han åsyftar är inkluderingen av miljö- och kvalitetsledningssystem i certifieringskraven, där även internkontroll och externkontroll av mekanikerns arbete kommer tillkomma.

Senast 2020-12-31 skall båda stegen i certifieringen vara klar och införd hos verkstäderna för att erhålla sitt medlemskap i HRF. För att komma igång med processen om certifiering gör man först en inventering baserat på underlag som SFVF skickar ut. Behöver man hjälp går det att kontakta SFVF eller HRF.

Årliga kvalitetskontroller kommer att ske internt och externt av välkända tredjepartskontrollanter. Verkstadens arbete kommer att kontrolleras i både det tekniska och administrativa området.

”Det inger en trygghet”
Fördelarna är många, bland annat är man väl rustad inför myndighetskontroller, och synen på certifieringen har ändrats efter införandet.

– Vi möttes av motstånd i början. Men nu när vi kommit igång med det tycker folk i branschen att det är kanonbra. För det första inger det en trygghet, innan kunde företagen vara rädda när Arbetsmiljöverket ringde och sa att de skulle komma på besök. Vilket de inte behöver oroa sig för nu.

– Dessutom får man mer ordning och reda. Det leder till färre ”backjobb” och man sliper leta efter saker och ting.

Bo Ericsson menar också att verkstäderna inte behöver offra särskilt mycket tid och kraft för att få det att fungera.

– Man behöver inte överdramatisera det. Det räcker med att man ägnar en halvtimme om dagen åt det här och då tar det inte så lång tid innan hela certifieringen är klar. Många valde att ta hela steget och införde hela certifieringen direkt istället för att dela upp det i två steg.  

Ett annat sätt som företagen kan utnyttja certifieringen på är i marknadsföringssyfte.

– Det borde finnas synligt och tydligt på varje avtal och faktura. Man kan även sätta upp förklarande texter i lokalen eller på hemsidan. Det visar att man är en seriös aktör, konstaterar Ericsson.

Samarbete med EcoTech
För några år sedan tecknade SFVF ett avtal med kunskapsföretaget EcoTech gällande applikation för lagbevakning och dokumenthantering (ledningssystem) i samband med lanseringen av Godkänd Bilverkstad. Företaget ger även kunskap och verktyg för kemikaliedokumentation då verkstäderna kommer i kontakt med kemikalier.

När Certifierad HRF Verkstad nu införts kommer EcoTech agera samarbetspartner även i det området.

– Man kan säga att grunderna i standarden är liknande, kravet på hantering av dokumentation, lagar och att man sköter sig som företagare. Det handlar om att driva verksamheten på rätt sätt gentemot kunder, myndigheter och personal, säger Gunnar Månsson, projektledare på EcoTech.

Tidsbesparande applikation
I arbetet med Godkänd Bilverkstad erbjöds applikationen ”EcoVakten” där företaget kan lägga in rutiner, tillstånd, lagefterlevnadskontroll, lagbevakning och dokument som den anställde behöver för att kunna följa företagets anvisningar. Det ger en möjlighet till ett tidsbesparande system som ökar effektiviteten och kan skapa en lönsamhet. Tillsammans med applikationen och EcoTechs personal kan företaget hjälpa till med de flesta frågor som företagen har behov av hjälp med. EcoVakten finns tillgänglig för verkstäder med inriktning mot husbilar och husvagnar också.

– Vi har gjort en anpassning för dem, även om den används på samma sätt. Själva ledningssystemet för hur man styr sin verksamhet är ganska likt oavsett typ av verksamhet. Däremot kan det skilja sig rätt mycket i själva arbetet. Gällande husbilar och husvagnar jobbar man givetvis med boendedelen och det kräver en annan typ av kompetens, förklarar Månsson.

– Reaktionerna har varit positiva då verkstäderna har fått ordning och reda gällande all dokumentation och rutiner. Dessutom är det lätt för personalen att utföra det.