Vid HRF:s årsmöte 2019-11-07 skedde en del smärre förändringar inom styrelsen.

Ny ordinarie ledamot (tidigare suppleant) är Maria Valentin, vd för Forsbergs Fritidscenter, som efterträder Hobby-representanten Mats Svensson som – med ålderns rätt – trappar ned och träder in som suppleant. Ny suppleant är dessutom Hobbys nye man i Sverige, Håkan Jägmar.

I övrigt är styrelsen oförändrad, med Tomas Haglund (Alde) som ordförande.