Finansdepartementet har gett Skatteverket i uppdrag att utreda både förenklade och mer flexibla regler för fordonsbeskattning av nya husbilar. I grunden handlar det om att Skatteverket ska utreda villkoren (karenstiden) som finns för av-/påställning. Utredningen ska ske skyndsamt, ett förslag ska enligt uppgift ligga framme redan i februari 2020.

HRF:s styrelse välkomnar finansminister Magdalena Anderssons besked samt de förstående uttalanden kring skattens orättvisa och totala avsaknad av hänsynstagande till husbilens särart som fordon som hon gjort. Vi gläds också över ministerns personligen positiva inställning till husbilen som semesteralternativ.

I nuläget känner vi inte till i detalj hur Skatteverkets utredning kommer att gå till, men vi kommer att stötta den med den kompetens som vi besitter som tillverkare och distributörer.

Även om vi gläds över dagens besked, vill inte från styrelsens sida ta ut någonting i förskott, utan vill se utredningens slutgiltiga förslag innan segern kan tas ut. Även om villkoren för av-/påställning förenklas, innebär det inte att oerhörda och oproportionerliga höjningen av fordonsbeskattning av nya husbilar tas bort.

Det innebär att HRF kommer att fortsätta med Husbilskampen för en rättvisare beskattning av husbilen.