De krocktester med två äldre husbilar – en halvintegrerad och en helintegrerad – som Trafikverket genomförde för halvtannat år sedan har nu fått regeringen att reagera.

– Det ska vara tryggt att färdas på vägarna, oavsett om du färdas i en vanlig bil eller i en husbil, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Regeringen uppdrardärför åt Trafikverket att ta fram ett kunskapsunderlag om hur krocksäkerheten kan förbättras. Underlaget ska sedan användas för att driva frågan internationellt.

Läs mer här.