Peter Blomqvist, verkställande direktör för KABE Groups dotterbolag Adria AB har på egen begäran beslutat sig för att lämna KABE-koncernen för nya utmaningar.
 
Till ny verkställande direktör för Adria AB har utsetts Johan Skogeryd. Johan tillträder sin befattning 1 november 2020 och kommer arbeta parallellt med Peter under en övergångsperiod. Johan kommer även ingå i koncernledningen.

Läs mer här.