Som en del i budgetpropositionen föreslår regeringen en kraftig höjning av malus-delen av fordonsskatten – detta genom att både sänka gränsvärden och höja skatten på ”överutsläpp”.

För en husbil med ett CO2-utsläpp enligt WLTP-körcykeln på 320 g/km höjs skatten från nuvarande 27.886 kr/år under de 3 första åren till 34.296 kr/år.

Som jämförelse kan nämnas att en bil med ett CO2-utsläpp på 205 g/km enligt det gamla systemet – alltså före bonus-malus-systemet införande – hade en årlig skatt på 6.004 kr.

Skattehöjningen beräknas träda ikraft 1 april nästa år.

”Husbilskampen” går vidare …