Vart femte år utser regeringen vilka organisationer som skall få utse ledamöter till de olika avdelningarna i Allmänna Reklamationsnämnden – ARN.

Med start i januari 2021 kommer motoravdelningen att ha stärkt sin kompetens, tack vare att Husvagnsbranschens Riksförbund – HRF – har beretts tillfälle att utse nämndledamöter.

Övriga branschorganisationer som är representerade i ARN:s motoravdelning är bl.a. Bil Sweden, Motorbranschens Riksförbund och Sveriges Fordonsverkstäders Riksförbund.

 

 

.