Under 2020 har stölder av katalysatorer ökat med mer än 4.000%. Det berättar Larmtjänst i ett pressmeddelande.

Under året stals 3.197 katalysatorer, vilket ska jämföras med 74 stycken året dessförinnan. Även HRF-medlemmar har drabbats av denna typ av stölder, både från fabriksnya husbilar och frånhusbilar som varit inlämnade före service.

Det är uppenbart att stöldligorna ser katalysatorer som en lukrativ inkomstkälla, vilket sannolikt beror på att ädelmetallerna i katalysatorerna betingar ett högt värde.

Stölder av övriga bildelar har ökat med 3,8% över hela året. Under andra kvartalet skedde en tydlig nedgång i kölvattnet av stängda gränser i många grannländer till följd av corona-pandemin men under hösten accelererade bildelsstölderna igen.

 

 

 

 

 

.