Riksåklagaren har nu uppdaterat sin ordningsbotkatalog, så att böterna vid överlast anpassats till det nya systemet att beräkna överlast.

Ordningsbotkatalogen hittar du här, och de aktuella beloppen hittar du under punkt 11.

 

 

 

 

.