Vid senaste årsskiftet fanns det i Sverige 285 965 inregistrerade husvagnar och 108 518 inregistrerade husbilar.

Räknat per capita betyder det 276 husvagnar och 105 husbilar per 10 000 invånare.

 

 

 

 

 

.