I rådande pandemi är hemester och camping kanske mer populärt än någonsin. Samtidigt påvisar Bilprovningens besiktningsstatistik för 2020 stora brister hos husvagnar och husbilar. Var femte husvagn underkänns med krav på efterkontroll och att felen avhjälpts. Motsvarande andel för husbilar är 15 procent. Totalt underkänns var tredje husbil och tre av tio husvagnar.

Läs mer här.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.