Styrelsen

HRF:s verksamhet leds av en styrelse bestående av sju ledamöter, som representerar samtliga medlemstyper, samt en ordförande och upp till fem suppleanter.

Styrelseledamöter och suppleanter väljs vid årsmötet för en mandattid på två år, på ett sådant sätt att halva antalet ledamöter ny- eller omväljs vid varje årsmöte. Ordförande väljs på ett år.

Ärenden och projekt kan även läggas ut på kommittéer med specialkompetens inom sitt område.

Under verksamhetsåret 2023–2024 består styrelsen av:

Ordförande
Nilsson, Per

Ledamöter
Bergholm, Lars – Bergholm AB
Engstrand, Fredrik – Caravan Trailer AB
Karlsson, Jonas – Forsbergs Fritidscenter AB
Mikael Blomqvist – Kabe AB
Tidqvist, Jonas – Kama Fritid AB
Högväg, Eva-Klara – Husbilslandet
Ekström, Tony – SoliferPolar AB

Suppleanter
Streimer, Håkan – Alde International AB
Lindström Cecilia – AB Lindströms Husvagnar
Jägmar, Håkan – Hobby Wohnwagenwerk Ing. Harald Striewski GmbH
Skogeryd, Johan – Adria AB
Ekström, Alf – Kabe AB