Körkortsregler utomlands

Ska du åka utomlands med husbilen? Då gäller det att hålla koll på vilka körkortsregler som gäller. Här finns information att ta till dig innan utlandsresan.

Efter att det 3:e körkortsdirektivet trädde i kraft 2013-01-19, har EU:s ”Körkortshandbok” från 2005 ersatts av kommissionsbeslut – det senaste daterat 20 mars 2014.

Lydelsen när det gäller undantagsregeln som gäller för den som har ett ”gammalt” B-körkort och en husbil som väger över 3,5 ton har genom åren förändrats och förtydligats, även om innebörden är densamma. Så här står det numera:

”Körkortsinnehavare som erhöll ett körkort för kategori B före den 1 juli 1996 är behöriga att köra personbilar med en högsta tillåtna totalvikt som överstiger 3,5 ton under förutsättning att fordonet är registrerat som personbil och inte som lätt lastbil. Denna rättighet gäller tills körkortet upphör att gälla. Om ett nytt körkort utfärdas efter indragning är innehavaren enbart behörig att köra fordon i kategori B i enlighet med direktiv 2006/126/EG. Förnyelse eller utfärdande av körkort i andra fall än efter indragning påverkar inte de tidigare rättigheterna.”

Risken att en enskild polisman ”ute på vägen” inte känner till detta beslut finns dock och därför kan det, för den som ska åka utomlands, vara bra att ha med sig ett papper som visar vad som gäller.

Via EUR-Lex är det dock möjligt att hämta hem beslutet på alla de språk som för närvarande talas inom unionen. Den aktuella informationen står på sidorna 76–78 i den svenska utgåvan, och återfinns på ungefär samma ställe i övriga språkversioner. Det är också lämpligt att skriva ut de inledande sidorna i respektive dokument.

Mer om ”Grandfather’s rights” och övergångsregler kan du läsa här.