Uppställning av husvagn/husbil

Det finns ett regelverk för vad man får och inte får göra vid uppställning av husvagn eller husbil på tomtmark. Att ställa en husvagn eller husbil under en längre period kan kräva bygglov, även om det är på den egna tomten. Det beror exempelvis på hur många fordon det gäller, tiden och hur fordonet nyttjas.

Här är några viktiga punkter att tänka på:

En husvagn/husbil som nyttjas för bostadsändamål

Den får endast vara uppställd under sådan tid som en normal campingsemester varar (två–fyra veckor). Vid längre tidsperiod krävs bygglov.

En eller flera husvagnar/husbilar som inte nyttjas för bostadsändamål

Det kan bedömas utgöra ett upplag. En husbil per tomt räknas normalt sett inte som ett upplag, men har du flera bör du kontakta byggnadsnämnden för mer information. I rättspraxis har högsta förvaltningsdomstolen funnit att fyra–sju husvagnar som har varit uppställda under en tid av en månad utgör ett upplag.

Direkt anslutning till en- eller tvåbostadshus

Du har rätt att, utan krav på bygglov, uppställa ett fordon av säsongskaraktär i direkt anslutning till ett en- eller tvåbostadshus om det sker minst 4,5 meter från tomtgränsen och området inte utgör ett särskilt skyddat område, exempelvis ett kulturmiljöområde.