STYRELSE

HRF - Husvagn- och Husbilsbranschens Riksförbund

 

STYRELSE

HRF:s verksamhet leds av en styrelse bestående av sju ledamöter, som representerar samtliga medlemsslag, samt en ordförande och upp till fem suppleanter.
Styrelseledamöter och suppleanter väljs vid årsmötet för en mandattid på två år, på ett sådant sätt att halva antalet ledamöter ny- eller omväljs vid varje årsmöte.
Ordförande väljs på ett år.

Ärenden och projekt kan även läggas ut på kommittéer med specialkompetens inom sitt område.

Styrelsen består för verksamhetsåret 2022 – 2023 av:

Ordförande 
Nilsson, Per

Ledamöter
Bergholm, Lars – Bergholm Jonsson Holding AB
Engstrand, Fredrik – Caravan Trailer AB
Karlsson, Jonas – Forsbergs Fritidscenter AB
Ekström, Alf – Kabe  AB
Tidqvist, Jonas – Kama Fritid AB
Högväg, Eva-Klara – Husbilslandet
Ekström, Tony – SoliferPolar AB

Suppleanter
Streimer, Håkan – Alde International AB
Svensson, Mats – Hobby Caravan Sverige AB
Jägmar, Håkan – Hobby Wohnwagenwerk Ing. Harald Striewski GmbH
Skogeryd, Johan – Adria AB

Adjungerade
Blomqvist, Mikael – Kabe AB

 

styrelse husvagnsbranschens riksförbund