STYRELSE

HRF - Husvagnsbranschens Riksförbund
 

STYRELSE

HRF:s verksamhet leds av en styrelse bestående av sju ledamöter, som representerar samtliga medlemsslag, samt en ordförande och upp till fem suppleanter.
Styrelseledamöter och suppleanter väljs vid årsmötet för en mandattid på två år, på ett sådant sätt att halva antalet ledamöter ny- eller omväljs vid varje årsmöte.
Ordförande väljs på ett år.

Ärenden och projekt kan även läggas ut på kommittéer med specialkompetens inom sitt område.

Styrelsen består för verksamhetsåret 2020 – 2021 av:

Ordförande 
Hörmander, Lars-Erik

Ledamöter
Bergholm, Lars – Bergholm Jonsson Holding AB
Engstrand, Fredrik – Caravan Trailer AB
Forsberg, Christian – Forsbergs Fritidscenter AB
Ekström, Alf – Kabe  AB
Tidqvist, Jons – Kama Fritid AB
Lodén, Per – Kurts Husvagnar AB
Ekström, Tony – SoliferPolar AB

Suppleanter
Ekstrand, Nils – Alde International AB
Svensson, Mats – Hobby Caravan Sverige AB
Jägmar, Håkan – Hobby Wohnwagenwerk Ing. Harald Striewski GmbH

Adjungerade
Blomqvist, Mikael – Kabe AB

styrelse husvagnsbranschens riksförbund

STYRELSE

HRF:s verksamhet leds av en styrelse bestående av sju ledamöter, som representerar samtliga medlemsslag, samt en ordförande och upp till fem suppleanter.
Styrelseledamöter och suppleanter väljs vid årsmötet för en mandattid på två år, på ett sådant sätt att halva antalet ledamöter ny- eller omväljs vid varje årsmöte.
Ordförande väljs på ett år.

Ärenden och projekt kan även läggas ut på kommittéer med specialkompetens inom sitt område.

Styrelsen består för verksamhetsåret 2020 – 2021 av:

Ordförande 
Hörmander, Lars-Erik

Ledamöter
Bergholm, Lars – Bergholm Jonsson Holding AB
Engstrand, Fredrik – Caravan Trailer AB
Forsberg, Christian – Forsbergs Fritidscenter AB
Ekström, Alf – Kabe  AB
Tidqvist, Jons – Kama Fritid AB
Lodén, Per – Kurts Husvagnar AB
Ekström, Tony – SoliferPolar AB

Suppleanter
Ekstrand, Nils – Alde International AB
Svensson, Mats – Hobby Caravan Sverige AB
Jägmar, Håkan – Hobby Wohnwagenwerk Ing. Harald Striewski GmbH

 Adjungerade
Blomqvist, Mikael – Kabe AB

styrelse husvagnsbranschens riksförbund